Nie pouczamy,
inspirujemy

Misja personality improvement institute

Idea

Czy potrafię określić swój priorytetowy cel? Czy konsekwentnie realizuję zaplanowane przedsięwzięcia? Czy w pełni wykorzystuję możliwości? Czy podejmuję decyzje zawodowe i osobiste tak, żeby potem ich nie żałować?

Nie tak wiele osób odpowie na te pytania twierdząco. Podobne pytania są trudne także dla organizacji biznesowych. Ideą powstania Personality Improvement Institute jest wsparcie firm i pracowników gotowych na zmiany w zdefiniowaniu celów nadrzędnych i odnalezieniu sposobów na efektywność i skuteczność w życiu zawodowym i osobistym oraz osiągnięcie synergii pomiędzy tymi dwiema sferami, by umiejętnie i z trwałym zaangażowaniem wykorzystywać istniejący potencjał, a w efekcie móc realizować ambitne wyzwania. Instytut oferuje cały zestaw narzędzi dedykowanych zespołom pracowniczym i służących rozwojowi osobowości poszczególnych ich członków. Umożliwiają one poznanie siebie i określenie swojego potencjału, wzmocnienie cech kluczowych oraz nabycie kompetencji miękkich przydatnych w rozwijaniu wszystkich sfer życia.

Gdybyśmy robili wszystkie rzeczy, które jesteśmy w stanie robić, wprawilibyśmy się w ogromne zdumienie. Thomas Edison

WIZJA

Podnieść jakość życia
jak największej
liczbie ludzi

MISJA

Nie pouczamy,
inspirujemy

Podnieść jakość życia jak największej liczbie ludzi

wizja PII

Na czym opiera się wizja PII?

Twórcy i partnerzy Instytutu są przekonani, że każdy człowiek ma określony potencjał i może go rozwinąć, jeśli zajmie się doskonaleniem swojej osobowości i otrzyma odpowiednie wsparcie, by tego dokonać.

Na czym opiera się wizja PII?

Twórcy i partnerzy Instytutu są przekonani, że każdy człowiek ma określony potencjał i może go rozwinąć, jeśli zajmie się doskonaleniem swojej osobowości i otrzyma odpowiednie wsparcie, by tego dokonać.

Jak zamierzamy to zrobić?

  • Dotrzeć do możliwie największej grupy osób, która chce prowadzić szczęśliwe życie.
  • Przekonać ludzi gotowych na zmiany, że nawet w trudnej sytuacji można podnieść jakość życia.
  • Dostarczyć kompletny zestaw narzędzi w postaci publikacji służących doskonaleniu osobowości, które zainspirują do pozytywnych zmian i ułatwią samodzielną realizację tego celu.
  • Wskazać sposoby korzystania z zaprezentowanych metod, aby rozwój osobowości okazał się trwały i umożliwiał osiąganie celów.
  • Wspierać na każdym etapie rozwoju osobistego.

Na czym opiera się misja PII?

Naszym celem jest taki sposób kształcenia, by uczący się, nie odczuł że jest uczony czy pouczany. Uczenie rozumiemy jako udzielenie pomocy w samodzielnym dotarciu do celu, jakim jest dojrzała osobowość.

Na czym opiera się misja PII?

Naszym celem jest taki sposób kształcenia, by uczący się, nie odczuł że jest uczony czy pouczany. Uczenie rozumiemy jako udzielenie pomocy w samodzielnym dotarciu do celu, jakim jest dojrzała osobowość.

Jak zamierzamy to osiągnąć?

  • Dostarczając innowacyjne publikacje w postaci nowatorskich książek, podręczników, wykładów audio i wideo.
  • Pokazując różne drogi doskonalenia osobowości, z których każdy może sobie wybrać taką, która najbardziej mu odpowiada.
  • Zamieszczając w publikacjach wiele przykładów z życia ludzi współczesnych oraz z biografii osób znanych z przeszłości.
  • Proponując inspirujące ćwiczenia ułatwiające doskonalenie osobowości i nabywanie kompetencji miękkich.

Nacisk na wiedzę praktyczną


Można powiedzieć, że mamy produkty na dzisiejsze czasy. Stawiamy na wiedzę praktyczną i konkretne rozwiązania problemów. Doskonalenie osobowości nie polega bowiem wyłącznie na uzbrojeniu się w wiedzę. Niezastosowana byłaby bezużyteczna. Odbiorca naszych produktów dowie się więc, jak może zmienić swoje życie, ale przede wszystkim dostanie zestaw narzędzi, które mogą go wesprzeć w przeprowadzeniu tych zmian, i sam wybierze te najbardziej dla niego odpowiednie. Wysoko cenimy odrębność i indywidualizm każdego człowieka, dlatego wszystkie nasze działania podporządkowane są hasłu: „Nie pouczamy, inspirujemy”.

Kultura organizacyjna

Kultura organizacyjna jest układem nerwowym Personality Improvement Institute, opartym na wspólnych wartościach. Stanowi naturalny element spajający, bo w zespole PII spotkali się ludzie przekonani o słuszności wspólnie realizowanego celu.

Kultura organizacyjna PII opiera się na siedmiu podstawowych zasadach:
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
YouTube
YouTube
SOCIALICON
SOCIALICON