Artykuły

Nowe wydarzenia w PII Polska
 • Fluktuacja

  2019-09-26

  Fluktuacja czyli rotacja pracowników jest powszechnym zjawiskiem zachodzącym w firmach, pod warunkiem, że nie jest zjawiskiem powszechnym. Nie należy przechodzić nad nią do porządku dziennego, gdyż jest ona procesem negatywnym, zwłaszcza jeżeli mówimy o kadrze managerskiej. Zadaniem szefów firm i działów HR powinno być zapobieganie utracie pracowników, szczególnie jeśli chodzi o kadrę zarządzającą.  Rotacja kadry pociąga za sobą ogromne koszty, które musi ponieść pracodawca. Według badań, dla pojedynczego stanowiska dochodzą one do 250 procent rocznego wynagrodzenia pracownika! Są to koszty finansowe związane z odejściem pracownika, procesem rekrutacji i wdrożenia nowego człowieka. Dodajmy do tego konieczność czasowego przejęcia obowiązków po odchodzącym do momentu wdrożenia nowej osoby. Kolejna sprawa to wpływ zmian kadrowych na pozostałych pracowników – wzrasta w nich poczucie zagrożenia utraty pracy. To wszystko wpływa na zmniejszenie wydajności. Odejścia pracowników mogą nastąpić z powodów zewnętrznych, takich jak rekrutacja prowadzona przez inną firmę oraz czynników wewnętrznych, związanych z samą firmą lub pracownikiem.

  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
  YouTube
  YouTube
  SOCIALICON
  SOCIALICON