FILANTROPIA

„Podnieść jakość życia jak największej liczbie osób"

Ważne miejsce w przedsięwzięciach podejmowanych przez Personality Improvement Institute zajmuje filantropia. Za sprawą osobistych przekonań ludzi tworzących Instytut główną grupę odbiorców działań filantropijnych stanowią osoby niewidome i niedowidzące. Według World Blind Union jest ich w sumie ponad 285 milionów. Wsparcie tych osób poprzez udostępnianie im wiedzy wzmacniającej poczucie własnej wartości i przydatności społecznej w postaci inspirujących książek audio, ebooków czy prelekcji to nadrzędny cel tej części działalności PII. Instytut zamierza go osiągnąć, prowadząc długofalową partnerską współpracę z największymi organizacjami światowymi i krajowymi zrzeszającymi niewidomych i niedowidzących.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
YouTube
YouTube
SOCIALICON
SOCIALICON