FILANTROPIA

„PODNIEŚĆ JAKOŚĆ ŻYCIA JAK NAJWIĘKSZEJ LICZBIE OSÓB"

Ważne miejsce w przedsięwzięciach podejmowanych przez Personality Improvement Institute zajmuje filantropia. Za sprawą osobistych przekonań ludzi tworzących Instytut główną grupę odbiorców działań filantropijnych stanowią osoby niewidome i niedowidzące. Według World Blind Union jest ich w sumie ponad 285 milionów. Wsparcie tych osób poprzez udostępnianie im wiedzy wzmacniającej poczucie własnej wartości i przydatności społecznej w postaci inspirujących książek audio, ebooków czy prelekcji to nadrzędny cel tej części działalności PII. Instytut zamierza go osiągnąć, prowadząc długofalową partnerską współpracę z największymi organizacjami światowymi i krajowymi zrzeszającymi niewidomych i niedowidzących.

Współpraca z Polskim Związkiem Niewidomych

Personality Improvement Institute Polska podejmuje współpracę z Polskim Związkiem Niewidomych, obchodzącym w tym roku jubileusz 65-lecia istnienia. Z tej okazji

03.10.2016 – Inspirujące Seminarium Kinowe dla Członków Polskiego Związku Niewidomych

Personality Improvement Institute realizując swoją wizję dociera z wiedzą dotyczącą zakresu samorozwoju do coraz szerszego grona osób. PII w ramach
YouTube