Inspirujące Seminarium Kinowe dla Członków Polskiego Związku Niewidomych


Personality Improvement Institute realizując swoją wizję dociera z wiedzą dotyczącą zakresu samorozwoju do coraz szerszego grona osób. PII w ramach współpracy z Polskim Związkiem Niewidomych przeprowadziło Inspirujące Seminarium Kinowe dla kilkuset Członków PZN z całej Polski.

Gośćmi specjalnymi wydarzenia były Panie Anna Woźniak-Szymańska – Prezes PZN oraz Małgorzata Pacholec – Dyrektor Instytutu Tyflologicznego PZN.

Wspólna kampania PII i Zarządu Głównego PZN oparta jest na podzielanym przez obie strony przekonaniu, że treści upowszechniane przez PII mogą poprawić jakość życia osób, które utraciły wiarę w swoje możliwości i potrzebują wsparcia by wytyczyć na nowo kierunek swoich działań oraz wzmocnić motywację do ich podejmowania.

Zobacz relację video


Powiązane artykuły: