Poczucie własnej wartości

Poczucie własnej wartości – wywiad z dr. Zofią Migus konsultantem PII Polska sp.zoo

 

Pytanie: Co to jest poczucie własnej wartości? Czy jest ważne w życiu?

Odpowiedź: Jest bardzo ważne! Decyduje ono w dużym stopniu o tym, jak się czujemy.  Może ono zadecydować o naszej karierze zawodowej, ma też wpływ na wszystkie relacje jakie tworzymy z innymi. A jeśli chodzi o definicję, to poczucie własnej wartości można ująć jako nasze wewnętrzne przekonanie o nas samych, o tym jacy jesteśmy. To, co myślimy na swój temat wpływa na naszą postawę wobec ludzi i świata. Dlatego powiedziałam, że od tego może zależeć np. jakość związków jakie tworzymy np. w rodzinie. To z kolei przełoży się na to jakimi ludźmi będą nasze dzieci. Wolałby pan aby pańskie dziecko miało wysokie poczucie własnej wartości czy raczej aby było zakompleksionym człowiekiem?

Pytanie: Chciałbym aby miało poczucie wartości adekwatne do rzeczywistości.

Odpowiedź: Świetnie! Porusza Pan bardzo ważną kwestię a mianowicie kwestię dysonansu jaki może powstać między naszym wyobrażeniem o nas samych a, nazwijmy to, prawdą obiektywną na nasz temat. Jeśli myślimy o sobie jako o osobie bliskiej ideału to z dużym prawdopodobieństwem mogę powiedzieć, że mamy do czynienia z zawyżoną samooceną.  Takie osoby są najczęściej aroganckie, nie szanują innych, uważają, że we wszystkim są najlepsze. Często też są agresywne i zaborcze. Na drugim  biegunie są osoby z zaniżonym poczuciem własnej wartości. Wierzą, że są jeszcze gorsze niż w rzeczywistości. Nie zauważają swoich zalet. Rozpamiętują porażki i niepowodzenia. Często boją się życia. No i trzecia sytuacja – nasze wyobrażenie o sobie jest bliskie prawdy. Nie popadamy w samouwielbienie a jednocześnie daleko nam do negowania swojej wartości. Takie osoby mają dobre samopoczucie, realnie oceniają swoje mocne i słabe strony. Na swoich atutach budują kolejne etapy życia. Są pozytywnie nastawione do świata i innych.

Pytanie: Czy ludzie rodzą się z poczuciem własnej wartości, czy można je zdobyć albo nauczyć się go?

Odpowiedź: Nie ma czegoś takiego jak wrodzona samoocena na pewnym, określonym poziomie. Ludzie nabywają przekonania o sobie przez całe życie od dzieciństwa po starość. Na rodzicach spoczywa ogromna odpowiedzialność aby tak wychować i ukształtować  młodego człowieka by miał wysokie poczucie własnej wartości, nie zawyżone, oczywiście. Proszę sobie wyobrazić sytuację gdy rodzice mają wygórowane oczekiwania wobec swojego dziecka: „dlaczego nie dostałeś szóstki tylko czwórkę?!”, albo „musisz wygrać w zawodach!, musisz być najlepszy w klasie!”. Jeśli dziecku nie udaje się sprostać wymaganiom rodziców, jego poczucie wartości spada. Potem taki młody człowiek wkracza w dorosłe życie i jego celem jest zadowolić szefa, partnera, nie myśląc o sobie… Proszę mnie nie zrozumieć źle – nie mam nic przeciwko rodzicom, którzy zachęcają i dopingują dziecko aby odnosiło sukcesy. Muszą to być jednak oczekiwania wynikające z realnych możliwości dziecka. Co do drugiej części pytania – tak, poczucie własnej wartości można rozwijać a potem utrzymywać na wysokim poziomie, gdy przyjdą trudniejsze okresy w życiu.

Pytanie: Właśnie, w takim razie jak pracować nad poczuciem własnej wartości?

Odpowiedź: Najpierw musimy posiadać samoświadomość swojej osoby, wiedzieć kim jesteśmy, jakie mamy możliwości, w jakim kierunku chcemy się rozwijać. Na tym fundamencie możemy budować swoje poczucie wartości. Może to zabrzmi śmiesznie ale powinniśmy polubić samych siebie! Z naszymi wadami i zaletami, takich jakimi jesteśmy. Ważną sprawą jest skończyć z narzekaniem na wszystko wokoło. W zamian uwierzmy, że wszystko zależy od nas. Karmmy nasz umysł pozytywnymi obrazami. Bardzo ważny jest sposób w jaki ze sobą rozmawiamy w myślach. Chodzi tu o wpływ naszych świadomych myśli na podświadomość. Nie będę rozwijała tego wątku. Proszę tylko  zapamiętać: słowa mają ogromną moc! Jeśli przed ważnymi wydarzeniami powtarzamy sobie „nie uda się”, „jestem beznadziejny”, nie dziwmy się, że nasze życie to pasmo klęsk. Każda porażka utwierdza nas w przekonaniu, że nic nie jesteśmy warci. Jeśli natomiast systematycznie mówimy sobie „każdego dnia, pod każdym względem jestem coraz lepszy”, to nasze szanse na powodzenie wzrosną. To się nazywa afirmacja. Proszę o sprawdzić jej moc na sobie przy najbliższej okazji.

Pytanie: Mówić sobie, że będzie dobrze… I to wystarczy?

Odpowiedź: Pozytywne podejście do życia to jeden z elementów naszej układanki. Pozostałe to: zaakceptowanie siebie w każdym aspekcie od wyglądu po charakter. Ta akceptacja ma być punktem wyjścia do dalszej pracy nad sobą. Dalej, ciągłe samodoskonalenie w wybranych kierunkach, wyznaczanie sobie realnych i ambitnych celów. Przy tym chciałabym się na chwilę zatrzymać. Jeśli wyznaczamy sobie cel, osiągamy go mimo przeciwności losu, udowadniamy sobie w ten sposób, że mamy duże możliwości. Nasze poczucie własnej wartości rośnie. Dla osoby, która zna swoją wartość nawet porażka nie stanowi problemu – to nie klęska tylko nauka jaką trzeba wyciągnąć z tego doświadczenia. Pamiętajmy praca nad poczuciem własnej wartości zaczyna się w dzieciństwie i nigdy nie kończy. Nawet jeśli teraz uważamy, że z naszą samooceną jest coś nie tak, to możemy w każdej chwili rozpocząć jej odbudowę. To jest właśnie fantastyczne w nas ludziach – mamy tyle możliwości na poprawę swojego życia. Trzeba tylko z tych szans skorzystać!

Dziękuję za rozmowę.

Dziękuję.

dr. Zofia Migus

Z wykształcenia jest filozofem – pracuje jako nauczyciel akademicki i konsultant biznesowy. Zajmuje się budowaniem najbardziej efektywnych i skutecznych modeli zarządzania. Wierzy, że największą wartością organizacji jest człowiek.

Powiązane artykuły: